Durbanvillesakekamer Netwerk Geleentheid

Op 27 Februarie hou die Durbanville sakekamer ‘n netwerk geleentheid by Durbanville Hills Wine.

Tyd: 18:00 vir 18:30

Datum: 27 Februarie

Plek: Durbanville Hills Wine

Kostes: Lede R120pp | Gaste R220pp\

 

RSVP voor of op 20 Feb 2019